Voertuigterrorisme en Ramkraken zijn aan de orde van de dag. Door de groeiende intollerantie is er steeds meer behoefte aan gevoel van veiligheid. Steeds meer instanties en gemeenten treffen maatregelen om dit soort dreigingsituaties te voorkomen. Lelijke roadblocks gaan steeds meer het straat- en pleinbeeld bepalen en daardoor zal het gevoel van vrijheid, dat in onze maatschappij zo hoog in het vaandel staat, juist minder worden. Door de robuustheid (gewicht: 800kg) van de Solar Bench® kan men gebouwen, eigendommen of andere objecten beschermen tegen inrijdende voertuigen. De Ecotap Solar Bench® bewijst dat design, functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid uitstekend samengaan.